KAKO deluje Integrativna psihoterapija?

Hand holding a heart

Človek je celota

Integrativna psihoterapija poudarja pomembnost celostnega pristopa pri delu z ljudmi.

Je širok nabor znanja in tehnik, ki na človeka gledajo kot na bitje mnogih razsežnosti (kognitivne, vedenjske, čustvene, fiziološke, duhovne in tudi energijske), sposobnosti in potreb.

Namen terapije je integracija osebnosti, torej da se zacelimo v celoto podpirajočih se čustvenih, kognitivnih in fizioloških sistemov ter kvalitetno delujemo tudi z vidika socialne in duhovne dimenzije.

Integrativna psihoterapija izhaja iz prepričanja, da se posamezne psihoterapevtske šole omejijo le en vidik človekove osebnosti in ponujajo le eno pot do integracije.kanon psi

Zaradi tega integrativna psihoterapija povezuje različne pristope (transakcijsko analizo, sodobno psihoanalitično terapijo, kognitivno-vedenjsko terapijo, gestalt terapijo in druge).

Da bi lahko živeli polno, plodno življenje, mora biti um miren in duh svoboden. Svoboda pa je v spoznavanju sebe, zato skozi kvalitetno psihoterapevtsko delo odstiramo koprene tabujev in travme, ki povzročajo vse vrste težav: stres, strahove, omejitve, nezdrave odnose, pa tudi fizične težave in dolgotrajne bolezni.

 

 Celota je več kot vsota delov

Psihoterapija se vedno znova dokazuje kot izvterapijaorna metoda samoodkrivanja in samospoznavanja, ker je za dobro samorefleksijo in rast nujno potreben ODNOS ali relacija.  Brez tega ostanejo spremembe le napol udejanjene in samorealizacija omejena. Povezovati se iz svojega pristnega bistva, na pristen način, je vir vsega, po čemur hrepenimo.

Pri takem delu je razvoj in dobro delo nagrada tudi za terapevta, ne le za klienta. Vedno znova je čudež, opazovati opolnomočenje človeka, ki se zave lastne vrednosti. S tem čudežem cel svet pridobi na blagostanju in izpolnjenosti.