Seminar 6. čakre

Če globoko čutite, da je življenje nekaj več kot prelaganje telesa iz službe na kavč in če VESTE, da smo tukaj z namenom in da je rezlutat vseh teh namenov vedno le globoga transpersonalna Ljubezen, potem vas kliče 6. čakra.

Postavite ji temelje in bodite vzor za vse, kar veste. Učite se in ostanite spoštljivi do veličine, ki biva v zrncu Tretjega očesa!

Vesolje vedno, vedno podpira sledenje takemu klicu v praksi. Zato je namen vsakega življenja, da v materialno prenese védenje Vesoljnega reda.

lavender

TEORETIČNI DEL SEMINARJA

prihaja.

Opozorilo: Delavnice WLM Metode ne izvajamo kot zdravstveno storitev, ampak kot delavnice duhovne in osebne rasti.