WLM seminarji

Osnovno učenje in trening WLM Metode se nadgrajuje po klasičnem sedem-čakralnem sistemu, z začetkom pri koreninah oziroma temeljih, torej pri prvi čakri, o kateri si lahko več preberete tukaj.

čakre in avra

Pri vajah in znanju WLM Metode se zgodi približno takole. Naša zlata sredina res postane belo zlata in naša zavest se širi premosorazmerno z jačanjem notranje stabilnosti. Neprecenljivo in preprosto – tako kot kolesarjenje. Ko enkrat znate, je vaše.

Vsebina vsakega seminarja obsega teoretično znanje narave energetskega centra, spoznavanje arhetipskih dejavnikov pri vsakem posamezniku, trening in nadgradnjo izvenčutnih zaznav na dotičnem področju, prepoznavanje ter delo z nezavednimi prostori naše zavesti, ki so vezani na tematiko.

Delo nadaljujemo v praktične vaje in trening, kjer presegamo omejitve uma in telesa in jih lahko po seminarju samostojno izvajamo tudi sami.

Poseben del učenja na vsakem seminarju je učenje energetskih tehnik čiščenja, balansiranja in celjenja dotične čakre, energetskih struktur pripadajočih organov.

Na vsakem seminarju soustvarjamo varno okolje za premike, spremembe in stik s sabo, strokovna opora pa vas nauči ravnati s pridobljenim znanjem kot z najboljšim orodjem osebnostne rasti. Dobrodošli k preobrazbi!